S. 5-1431 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf
Nele Lijnen    Philippe Mahoux    Gťrard Deprez    Dirk Claes    Peter Van Rompuy   

Irak
Iran
vluchteling
motie van het Parlement
internationaal humanitair recht
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1431/1 5-1431/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/1/2012
5-1431/2 5-1431/2 (PDF) Amendementen 31/1/2012
5-1431/3 5-1431/3 (PDF) Amendementen 28/2/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/1/2012   Indiening Doc. 5-1431/1 5-1431/1 (PDF)
12/1/2012   Inoverwegingneming
12/1/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/1/2012   Verzending naar commissie
24/1/2012   Inschrijving op agenda
24/1/2012   Uitgesteld
31/1/2012   Inschrijving op agenda
31/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
31/1/2012   Bespreking
28/2/2012   Inschrijving op agenda
28/2/2012   Niet behandeld
6/3/2012   Inschrijving op agenda
6/3/2012   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 31/1/2012

Kruispuntbank van de wetgeving