S. 5-120 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria
Nele Lijnen    Guido De Padt   

gezondheidshulp
infectieziekte
ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
voorkoming van ziekten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-120/1 5-120/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/9/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/9/2010   Indiening Doc. 5-120/1 5-120/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/10/2010   Verzending naar commissie
9/11/2010   Inschrijving op agenda
9/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
9/11/2010   Bespreking
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Yoeri Vastersavendts
11/12/2012   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 9/11/2010, 11/12/2012

Kruispuntbank van de wetgeving