S. 5-119 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelen en idealen van een jaarlijkse internationale Dag van de Vrede: "Peace Day" op 21 september
Nele Lijnen    Guido De Padt   

staakt-het-vuren
motie van het Parlement
pacifisme
VN-resolutie
herdenkingsplechtigheid
bewustmaking van de burgers
vrede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-119/1 5-119/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/9/2010
5-119/2 5-119/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/11/2010
5-119/3 5-119/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/11/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/9/2010   Indiening Doc. 5-119/1 5-119/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/11/2010   Inschrijving op agenda
25/11/2010   Algemene bespreking Hand. 5-7 Hand. 5-7 (PDF)
25/11/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 5-7 Hand. 5-7 (PDF)
25/11/2010   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/10/2010   Verzending naar commissie
9/11/2010   Inschrijving op agenda
9/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
9/11/2010   Bespreking
9/11/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
9/11/2010   Aanneming zonder amendering
9/11/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-119/2 5-119/2 (PDF)
9/11/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 5-119/3 5-119/3 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/11/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/11/2010

Kruispuntbank van de wetgeving