Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9945

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 27 september 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Cybercrime - GPS ordediensten - Hacken

computercriminaliteit
politie
satellietnavigatie
mobiele telefoon
codering van informatie
mobiele communicatie

Chronologie

27/9/2013Verzending vraag
10/12/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9946

Vraag nr. 5-9945 d.d. 27 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd in de internationale media gemeld dat vernuftige stropers in Afrika gebruik maken van moderne cybertechnieken om hun activiteiten te organiseren. De stropers hackten de overheidsdatabase om de co÷rdinaten te weten te komen van dieren die verbonden waren met deze database. Hun techniek is in zich weinig relevant voor ons land, maar de implicaties van dit principe zijn wel extrapoleerbaar. Tegenwoordig is immers op de meeste mobiele toestellen een gps-verbinding mogelijk.

Graag had ik volgende vragen gesteld aan de minister:

1) Indien de ordediensten zich verplaatsen met een gps-signaal, voeren zij deze co÷rdinaten ge´soleerd in of is er bijvoorbeeld een vorm van communicatie tussen het gps-toestel en de lokale centrale over die co÷rdinaten?

2) Acht de minister het mogelijk dat criminelen bijvoorbeeld toegang kunnen krijgen tot de gps-co÷rdinaten van de ordediensten en dit als een strategisch voordeel zullen gebruiken?

3) Worden de gps-signalen van onze ordediensten beschermd (bv. door encryptie), of acht u het mogelijk dat cybercriminelen toegang krijgen tot deze informatie? Kan u toelichten?

4) Heeft u aanwijzingen dat deze potentiŰle vorm van cybercrime reeds gebeurd is? Indien ja, kan u toelichten?

5) Heeft u cijfers over het aantal politiewagens die uitgerust zijn met een gps en kan u deze meedelen?

Antwoord ontvangen op 10 december 2013 :

Vraag 1. 

In het algemeen worden de coördinaten van de GPS-toestellen in de politievoertuigen geïsoleerd ingevoerd. 

Vragen 2 tot 5. 

Sinds een tiental jaar stelt de nv ASTRID weliswaar een systeem van “fleet logger” ter beschikking van de politiezones. Verschillende zones zijn uitgerust met het systeem, maar ik beschik niet over gecentraliseerde gegevens in dit verband. 

Dit systeem is beveiligd.

Ik heb geen weet van intrusies vanwege criminelen. 

Voor uw informatie kan ik u meedelen dat dit systeem beantwoordt aan verschillende verwachtingen: 

Andere aspecten kunnen eveneens worden nagegaan : de snelheid van het voertuig, het bruusk versnellen en afremmen, het gebruik van het blauwe zwaailicht en het speciale geluidstoestel.