Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9943

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 27 september 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Cybercriminelen - Computercriminaliteit - BelgiŽ - Cijfers - Belgische cybercriminelen in het buitenland

computercriminaliteit
officiŽle statistiek

Chronologie

27/9/2013Verzending vraag
11/10/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9944

Vraag nr. 5-9943 d.d. 27 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik volgende vragen gesteld aan de minister:

1) Heeft u cijfers (of een schatting) m.b.t. het aantal cybercriminelen in BelgiŽ? Kan u deze cijfers meedelen, en dit voor de laatste vijf jaar? Denkt u dat er sprake is van een stijging wat betreft het aantal cybercriminelen in ons land? Kan u toelichten?

2) Kan u mij, en dit voor de laatste vijf jaar, meedelen hoeveel procedures zijn opgestart m.b.t. cybercriminaliteit?

3) Kan u mij meedelen hoeveel mensen in de laatste vijf jaar, en dit per jaar, zijn opgepakt in ons land i.v.m. cybercriminaliteit? Kan u duiding geven bij deze cijfers?

4) Kan u mij meedelen hoeveel mensen in de laatste vijf jaar, en dit per jaar, zijn veroordeeld i.v.m. cybercrime? Kan u deze cijfers verder duiden?

5) Kan u mij meedelen hoeveel sepots er zijn uitgesproken i.v.m. cybercrime in de laatste vijf jaar, en dit per jaar? Wat waren de belangrijkste redenen voor de sepots?

6) Hoe evalueert u deze cijfers?

7) Zijn er in de laatste vijf jaar Belgen in het buitenland opgepakt voor cybercriminaliteit? Kan u voor elk geval enige toelichting geven? Zijn deze mensen aan ons land overgeleverd?

Antwoord ontvangen op 11 oktober 2013 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Justitie, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.