Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9865

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 18 september 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Nepartsen - Valse declaraties - Cijfers - Evolutie - Maatregelen

dokter
algemene geneeskunde
fraude

Chronologie

18/9/2013Verzending vraag
11/10/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9866

Vraag nr. 5-9865 d.d. 18 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland is men grootschalige fraude met declaratiecodes van huisartsen op het spoor gekomen. Valse artsen en zorginstellingen gebruikten de codes om behandelingen te laten registreren die illegaal of gewoon nooit gebeurd zijn. Hierbij werden zelfs codes van reeds overleden dokters gebruikt. Er zou sprake zijn van honderden dossiers. Fraudeurs starten zelfs volledige zorgpraktijken zonder de correcte toestemming of kwalificatie op en bleven onopgemerkt omdat ze een code van een officiŽle arts gebruikten. Een eerste oplossing zou zijn om een beter toezicht uit te voeren op het gebruik van de codes, bijvoorbeeld via hercontroles.

Graag had ik volgende vragen gesteld :

1) Is het, gelet op de verschillen met de Nederlandse gezondheidszorg, mogelijk om dergelijke fraude te begaan in ons land ? Indien neen, waarom niet ? Kan u toelichten ?

2) Indien het mogelijk is om fraude te plegen met valse declaraties, is er in ons land ook sprake van een dergelijk groot fraudeprobleem ? Is er sprake van de creatie van nepartsen en neppraktijken om te frauderen ? Kan u toelichten ?

3) Hoe gebeurt de controle op deze mogelijke fraude ?

4) Zijn er cijfers over het aantal dergelijke valse declaraties, en dit voor de laatste vijf jaar ? Kan u mij deze meedelen, en dit per jaar en per provincie ?

5) Heeft u cijfers over het aantal dossiers en personen die dergelijke fraude begaan hebben ? Kan u deze cijfers opdelen per jaar voor de laatste vijf jaar ?

6) Heeft u cijfers of een schatting over de kosten van deze vorm van fraude en kan u deze meedelen ?

7) Is er een evolutie (stijging, daling, Ö) merkbaar inzake deze mogelijke problematiek ? Kan u toelichten ?

8) Welke oplossingen of instrumenten zijn er reeds actief om deze fraude tegen te gaan en op te sporen ? Welke verdere oplossingen ziet u als wensbaar of haalbaar ?

Antwoord ontvangen op 11 oktober 2013 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Volksgezondheid, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.