Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9439

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 28 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Pleeggezinnen - Pleegkinderen - Overzicht

pleegouder
kind
officiŽle statistiek
gehandicapte
verdeling naar geslacht

Chronologie

28/6/2013Verzending vraag
18/9/2013Rappel
18/10/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9438

Vraag nr. 5-9439 d.d. 28 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pleegzorg Nederland maakte deze week bekend dat vorig jaar meer kinderen gebruik hebben gemaakt van pleegzorg. De afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat in pleeggezinnen wordt ondergebracht, verdubbeld. De groei is volgens Pleegzorg Nederland mogelijk door een toename van het aantal nieuwe pleegouders, aldus Novum Nieuws. Vooral voor de opvang van tieners zou er tevens een probleem bestaan.

Graag had ik volgende vragen gesteld aan de minister :

1) Kan u mij een overzicht geven van het aantal kinderen dat gebruik maakte van pleegzorg van korte termijn in de afgelopen tien jaar? Kan u dit aantal opdelen per jaar, per provincie en per geslacht?

2) Kan u mij een overzicht geven van het aantal kinderen dat gebruik maakte van pleegzorg van lange termijn in de afgelopen tien jaar? Kan u dit aantal opdelen per jaar, provincie en per geslacht?

3) Kan u voor de afgelopen tien jaar de cijfers meedelen van het aantal pleeggezinnen in ons land? Dit verdeeld per jaar en per provincie?

4) Kan u voor de laatste tien jaar een overzicht geven, per jaar en per provincie, van het aantal pleegouders dat geaccepteerd is?

5) Kan u ook cijfers geven, zoals in vraag vier, voor het aantal ouders dat geweigerd werd?

6) Heeft u cijfers over het aantal kinderen met een handicap dat bij pleegouders woont? Kan u dit cijfer meedelen en dit per provincie en per geslacht voor de laatste tien jaar?

7) Bestaan er cijfers, en dit voor de laatste tien jaar, over het aantal kinderen die geen pleeggezin kregen? Kan u dit cijfer opdelen per jaar, per provincie en per geslacht?

8) Kan u een beeld geven van de redenen waarom kinderen ondergebracht worden in een pleeggezin? Worden hierover cijfers bijgehouden, en kan u deze dan ook voor de laatste tien jaar meedelen? Is er een evolutie waarneembaar in de oorzaken, en zo ja, welke?

9) Is er in ons land een probleem met opvang van pleegkinderen? Is het vooral problematisch, zoals in Nederland, bij jongeren, of net niet? Kan u verder toelichten?

Antwoord ontvangen op 18 oktober 2013 :

In antwoord op uw vraag kan ik u mee te delen dat de inhoud ervan onder de bevoegdheid valt van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van welzijn, Volksgezondheid en Gezin.