Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9436

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 28 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Minderjarigen - Comadrinken - Alcoholvergiftiging - Overzicht - Evolutie

minderjarigheid
alcoholisme
officiŽle statistiek
jongere

Chronologie

28/6/2013Verzending vraag
18/9/2013Rappel
12/11/2013Rappel
5/12/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9436 d.d. 28 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland is voor het eerst in jaren het aantal jongeren die met een alcoholvergiftiging zijn opgenomen in het ziekenhuis, gedaald. In 2011 stelde men 762 gevallen van minderjarig "comazuipen" vast, in 2012 nog 'maar' 710 gevallen. Een daling van 7 % dus.

Graag had ik de geachte minister volgende vragen gesteld:

1) Heeft u, voor de laatste vijf jaar, cijfers over het aantal minderjarigen dat werd opgenomen met een alcoholvergiftiging? Kan u deze cijfers meedelen en opdelen per geslacht, per leeftijd en per kanton?

2) Is er aldus sprake van een evolutie? Kan u toelichten op welke manier?

3) Heeft u gegevens voor de laatste vijf jaar over de leeftijd van de jongste opgenomen minderjarige met een alcoholvergiftiging? Kan u deze cijfers meedelen, met vermelding van het geslacht?

4) Heeft u cijfers over het aantal minderjarigen dat overleden is aan een alcoholvergiftiging? Kan u deze cijfers meedelen voor de laatste vijf jaar en ze opdelen per geslacht?

5) Indien u hierover geen cijfers heeft, vindt u het nodig ze te verzamelen? Waarom wel of niet?

6) Wat zijn de gevaren voor minderjarigen die reeds op jonge leeftijd (te veel) alcohol opnemen?

Antwoord ontvangen op 5 december 2013 :

De tabel in bijlage bevat, overeenkomstig de MKG- en MPG-gegevens, het aantal minderjarigen dat werd opgenomen met een alcoholvergiftiging (per geslacht, gewest, leeftijd). Ik wil evenwel voorzichtig blijven wat de interpretatie van die gegevens betreft. Deze gegevens die afkomstig zijn van de MPG en MKG bevatten enkel het aantal spoedopnamen dat daarna tot een opname in een andere dienst van het ziekenhuis heeft geleid. Momenteel beschikken wij niet over volledige gegevens betreffende de spoedopnamen. We vinden het belangrijk ons systeem voor gegevensinzameling te verbeteren. Daarom zijn we een systeem (UREG) aan het ontwikkelen om op termijn over de gegevens van de spoedgevallendiensten te kunnen beschikken. Op basis van bovenvermelde gegevens is het moeilijk om valabele conclusies te trekken over de evolutie in de tijd van het aantal alcoholintoxicaties bij minderjarigen.

Volgens de gegevens waarover wij beschikken, stellen we één overlijden vast in 2007 van een minderjarige jongen in Vlaanderen. Zodra we over de gegevens van de spoedgevallendiensten kunnen beschikken, zal het interessant zijn om het aantal overlijdens ingevolge een alcoholvergiftiging bij minderjarigen op te volgen.

Vanuit het standpunt van de volksgezondheid weten we dat als we jong zijn het lichaam anders reageert op alcohol dan wanneer we volwassen zijn. De hersenen, het zenuwstelsel en de organen zijn kwetsbaarder voor de schadelijke gevolgen van alcohol. Op jonge leeftijd in grote hoeveelheden beginnen drinken kan op lange termijn schade tot gevolg hebben. Adequate en doorgedreven preventie is dus noodzakelijk. Die preventie behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen.Man

Vrouw

Totaal

Aantal  -15 jarigen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2006

2

1

3

.

2007

1

1

2

1

2008

1

.

1

.

2009

.

1

1

.

2010

.

2

2

.

Vlaams Gewest

2006

9

3

12

1

2007

8

3

11

4

2008

7

8

15

2

2009

6

7

13

7

2010

7

6

13

1

Waals Gewest

2006

17

11

28

6

2007

22

9

31

7

2008

9

7

16

3

2009

8

4

12

1

2010

15

7

22

4