Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9057

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 22 mei 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale luchthaven - Staking van het bedrijf Swissport - Imago - Minimumdienstverlening

luchthaven
staking
stakingsrecht
gronddiensten op luchthavens
dienst van algemeen belang

Chronologie

22/5/2013Verzending vraag
23/5/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9058

Vraag nr. 5-9057 d.d. 22 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De staking van het bedrijf Swissport en de daarmee verbonden problemen kregen de afgelopen dagen zeer veel aandacht in de media. De staking van de zowat 1500 personeelsleden duurde meerdere dagen doordat de discussies tussen de bonden en het bedrijf aanhielden. Swissport is de belangrijkste bagage-afhandelaar en heeft aldus een cruciale rol op de luchthaven van Zaventem.

Graag antwoord op volgende vragen.

1) Heeft de minister cijfers over het aantal manuren dat verloren is gegaan door de staking? Kan ze die meedelen?

2) Heeft de staking volgens haar een negatieve impact op het imago van onze luchthaven? Kan ze dat toelichten?

3) Vindt de minister dat er in de toekomst sprake moet zijn van een degelijk georganiseerde minimumdienstverlening, om capaciteitsproblemen zoals die ontstaan zijn door de staking, beter op te vangen? Kan ze haar antwoord toelichten met argumenten?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2013 :

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit et Staatshervorming.