Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8970

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 7 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Internethype - Jongeren - "Cinnamon challenge" - Gezondheidsrisico's - Astma - Longziekten - Preventie

ongevallenpreventie
voorkoming van ziekten
jongere
spel
gevaren voor de gezondheid
ziekte van de luchtwegen

Chronologie

7/5/2013Verzending vraag
18/9/2013Rappel
12/11/2013Rappel
10/1/2014Antwoord

Vraag nr. 5-8970 d.d. 7 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De "cinnamon challenge" of "kaneeluitdaging" is, vooral in de Verenigde Staten, al jaren een hype. De uitdaging bestaat erin om binnen de minuut een lepel kaneel naar binnen te werken zonder daarbij water te drinken. De jongeren filmen zichzelf daarbij. Op Youtube staan momenteel zo'n 40 000 filmpjes van jongeren die deze uitdaging aangaan. Ook een Vlaamse populaire muziekzender besteedde reeds aandacht aan deze hype door een van de veejays de uitdaging te laten aangaan. Na een vluchtig onderzoek van enkele Belgische internetfora blijkt dat onze jongeren reeds in contact kwamen met de "cinnamon challenge". Het doorslikken van een lepel kaneel is een ervaring die niet aangenaam te noemen is, maar nu blijkt ook dat deze hype ernstige gevaren voor de volksgezondheid kan inhouden. Een Amerikaanse studie toont aan dat de kaneel-uitdaging tot verschillende longaandoeningen kan leiden. Bij het inslikken van een grote hoeveelheid kaneel is het immers mogelijk dat deeltjes in de longen terechtkomen, wat kan leiden tot astma of ontstekingen in de longen. Uit de studie blijkt tevens dat in de eerste helft van 2012 de longcentra in de Verenigde Staten oproepen kregen voor aandoeningen na het deelnemen aan de "cinnamon challenge". Deze aandoeningen bleven zonder ernstige gevolgen, maar er is ook gevaar voor verstikking tijdens het inslikken van het goedje. Het kan de luchtwegen blokkeren en dit kan vooral voor mensen met astma ernstige gevolgen hebben. Kaneel bevat tevens de licht giftige stof coumarine, dat bij grote inname tot leverkanker kan leiden. Aangezien deze ogenschijnlijk onschuldige internethype ernstige gevolgen kan hebben, lijkt het mij noodzakelijk dat wij onze jongeren hiervoor waarschuwen.

Ik heb volgende vragen voor de minister:

1) Is er ook in BelgiŽ sprake van verhoogde klachten van longziekten en astma? Graag ontving ik hieromtrent cijfers voor 2010, 2011 en 2012.

2) Kunnen deze klachten in verband gebracht worden met de "cinnamon challenge"?

3) Hebt u aanwijzingen dat de "cinnamon challenge" ook onder Belgische jongeren een hype is?

4) Wordt in specifieke preventie voorzien voor dergelijke hypes? Zo ja, welke.

Antwoord ontvangen op 10 januari 2014 :

Het aantal klachten aangaande longziekten en astma kunnen weergegeven worden op basis van de databank Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG). Omdat momenteel slechts de gegevens tot en met 2010 beschikbaar zijn, is het momenteel niet mogelijk u een overzicht tot en met 2012 bezorgen.

Na navraag blijkt verder dat er geen specifieke registratie gebeurt inzake de kaneelspelletjes. Het is dus niet mogelijk klachten met betrekking tot longziekten en astma in verband te brengen met de kaneelspelletjes.

De overkoepelde organisaties van de drug- en alcoholhulpverlening (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen en Infordrogues) beschikken niet over informatie m.b.t. dit spel. Zij ontvingen hieromtrent geen vragen en werden ook niet op de hoogte gebracht over specifieke gevallen. Zij wijzen er voorts op dat er op internet weinig Belgische (noch recente) links kunnen teruggevonden worden die te maken hebben met dit spel. Aangezien er van op het terrein geen specifieke signalen komen betreffende de “cinnamon challenge”, bestaan er op dit moment geen redenen om aan te nemen dat er sprake is van een hype onder de Belgische jongeren.

Preventie is een materie waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn. Voor uw vraag of er specifiek preventie wordt voorzien aangaande dergelijke hypes, verwijs ik u daarom door naar mijn bevoegde collega’s.

Uiteraard blijf ik zelf waakzaam voor signalen en vragen die zouden wijzen op een probleem voor de volksgezondheid.