Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8757

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 17 april 2013

aan de minister van Justitie

Genitale verminking bij vrouwen - Clandestiene besnijdenissen in BelgiŽ - Cijfergegevens - Opsporing en vervolging daders - Spreekrecht zorgverleners - Maatregelen

seksuele verminking
officiŽle statistiek
gerechtelijke vervolging
strafsanctie
beroepsgeheim

Chronologie

17/4/2013Verzending vraag
23/9/2013Rappel
21/11/2013Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8756

Vraag nr. 5-8757 d.d. 17 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 27 februari 2013 organiseerde Amnesty International een dag tegen vrouwelijke genitale verminking. De campagne "end fgm now" loopt nog steeds in samenwerking met een Britse organisatie, the Orchid Project. Wereldwijd zijn reeds 140 miljoen meisjes en vrouwen slachtoffer geworden van deze barbaarse praktijken. Drie miljoen meisjes en vrouwen lopen jaarlijks het gevaar om hetzelfde lot te ondergaan. Het gevaar op genitale verminking wordt ook steeds vaker ingeroepen om een verblijfsvergunning te krijgen. Ook in BelgiŽ lopen vrouwen het gevaar besneden te worden. Het aantal vrouwen dat in ons land woont en besneden is, situeert zich rond de 6000. Dit zijn niet enkel vrouwen die in het land van herkomst besneden zijn en dan hier kwamen wonen, maar ook meisjes die hier geboren zijn en tijdens vakanties in het buitenland verminkt worden. Ondanks het feit dat genitale verminking verboden is, zijn er aanwijzingen dat ook in ons land clandestiene besnijdenissen plaatsvinden. Volgens bronnen lopen momenteel zo'n 2000 meisjes in BelgiŽ gevaar om dit lot te moeten ondergaan. Ondanks de verhoogde aandacht voor dit probleem door Amnesty International en de verhoogde waakzaamheid van hulporganisatie GAMS wordt het probleem niet kleiner, maar alleen groter. Het aantal besneden vrouwen in BelgiŽ blijft stijgen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de ministers:

1) Kunt u accurate cijfers bezorgen over het aantal vrouwen in BelgiŽ die een besnijdenis hebben ondergaan en dit opgedeeld in 3 categorieŽn: de vrouwen die reeds besneden waren voor ze hier kwamen, de meisjes die hier geboren zijn maar in het buitenland besneden zijn tijdens een vakantie en de meisjes die hier clandestien een besnijdenis hebben ondergaan.

2) Uit welke landen zijn de vrouwen die geconfronteerd worden met genitale verminking afkomstig? Graag de top 3. Plant u gerichte acties ten opzichte van deze nationaliteiten? Wat is de timing?

3) Op genitale verminking staat in BelgiŽ een gevangenisstraf tot zeven jaar. Hoeveel daders van dit soort misdrijven worden jaarlijks opgepakt? Graag had ik de cijfers gekregen voor 2009, 2010, 2011 en 2012.

4) Hoeveel veroordelingen vinden jaarlijks plaats wegens het plegen van genitale verminking? Ook hier graag de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en 2012.

5) Hoe worden de daders van genitale verminking opgespoord? Hoeveel klachten worden er jaarlijks ingediend?

6) Hoeveel vrouwen bieden zich jaarlijks aan bij onze artsen met infecties na een genitale verminking? Wat zijn de meest voorkomende klachten die door deze artsen worden geregistreerd?

7) Bent u voorstander van de uitbreiding van het spreekrecht van artsen, verplegend personeel, maatschappelijk assistenten die met dit probleem worden geconfronteerd?

8) Gaat u akkoord dat we de waakzaamheid omtrent dit probleem moeten verhogen? Welke acties zult u ondernemen om dit probleem aan te pakken? Welke timing voorziet u hiervoor?