Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8651

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 27 maart 2013

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Ambtenaren - Uitzonderlijke weersomstandigheden - Thuiswerk - Telewerk - Stand van zaken

werk op afstand
thuiswerk
weer en wind
ambtenaar

Chronologie

27/3/2013Verzending vraag
13/5/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8651 d.d. 27 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dinsdag 12 maart 2013 was een ware ramp voor automobilisten, het openbaar vervoer en iedereen die op zijn of haar werk wilde geraken. De problemen zijn gekend: gigantische files en een ware chaos op het spoor. Op tv zagen we beelden van mensen die op hun werk probeerden te geraken, maar gestrand waren in het station of in de file. Duizenden werkuren gingen verloren door onderweg te zijn, terwijl vele ambtenaren hun taken ook van thuis uit zouden kunnen uitvoeren. Thuiswerken heeft een aantal voordelen voor beide partijen , onder andere meer flexibiliteit, creativiteit en motivatie bij de werknemer. Moderne technieken (bijvoorbeeld videoconferenties) laten vlot overleg toe. Op een chaotische dag zoals die dinsdag kan thuiswerk net een extra troef zijn voor de vele ambtenaren van de overheid.

Graag had ik de geachte staatssecretaris enkele vragen gesteld over dit onderwerp:

1) Beschikt u over cijfermateriaal met betrekking tot het aantal ambtenaren dat op 12 maart 2013 is thuisgebleven (naar aanleiding van de verkeerssituatie)? Kunt u deze cijfers meedelen?

2) Is er, gelet op de waarschuwingen met betrekking tot het weer en de verwachte moeilijkheden in het verkeer, aan ambtenaren meegedeeld dat ze beter konden telewerken? Indien ja, op welke manier? Indien neen, waarom niet, gelet op het feit dat telewerken zeker op zo'n dag een hoop stress bespaart en vele werkuren verloren gingen door de vertraging bij het pendelen?

3) Bestaat er voor de vele overheidsambtenaren een communicatieplan om hen, bij verwacht slecht weer en daarmee verbonden problemen, in te lichten over de mogelijkheid tot telewerken? Indien wel, kunt u toelichten? Indien niet, vindt u het nuttig om hier werk van te maken?

4) Bent u van plan om ambtenaren in de toekomst verder aan te moedigen om van thuis uit te werken indien zij niet fysiek aanwezig moeten zijn op het werk? Indien ja, hoe ziet u dit? Indien niet, waarom niet?

5) Weet u of er gevallen zijn van ambtenaren, die hoewel ze hadden gemeld dat ze thuis wilden werken, toch verplicht werden om naar het werk te komen, ondanks het slechte weer? Indien dit zou gebeurd zou zijn of indien het in de toekomst zou gebeuren, hoe zou u dit evalueren? Vindt u dat ambtenaren die willen telewerken op zo'n dag, mits zij ook daadwerkelijk werken, ook thuis mogen blijven zodat geen werkuren verloren gaan?

Antwoord ontvangen op 13 mei 2013 :

1. Het totaal aantal ambtenaren dat op 12 maart 2013, specifiek naar aanleiding van de verkeerssituatie, is thuisgebleven, is moeilijk na te gaan. Evenwel hebben, van de ambtenaren die op regelmatige basis telewerken, een 65 à 70 tal personen die dag van thuis gewerkt. Daarnaast werden ook voor de dag van 12 maart 2013, door de diensthoofden van de Regie, individuele beslissingen m.b.t. occasioneel telewerk genomen, maar ik beschik niet over concrete cijfers in dit verband voor deze dag. 

2. Er is op dat moment geen aparte communicatie gebeurd, aangezien de mogelijkheid tot telewerken bij onder meer uitzonderlijke weersomstandigheden reeds voorheen in het algemeen werd gecommuniceerd via een interne omzendbrief aan alle personeelsleden in het kader van het koninklijk besluit van 7 oktober 2011 met betrekking tot occasioneel telewerken.  

3. Met het koninklijk besluit van 7 oktober 2011 werd de mogelijkheid tot occasioneel telewerk voorzien. Derhalve kan onder meer bij uitzonderlijke weersomstandigheden in het kader van voormeld koninklijk besluit telewerk worden toegestaan. Dit gebeurt in onderling overleg met de hiërarchische meerdere, die hiervoor voorafgaand zijn akkoord dient te verlenen. Dit werd via een interne omzendbrief gecommuniceerd naar alle personeelsleden. 

4. De Regie der Gebouwen is onlangs gestart met een project tot herinrichting van het gebouw van haar hoofdzetel in Brussel. Doel van deze herinrichting is te komen tot een kleinere oppervlakte kantoorruimte per werknemer. In het kader van dit project worden momenteel ook de mogelijkheden onderzocht om het concept van Dynamic Office in te voeren, waarbij telewerk een belangrijk onderdeel zou kunnen vormen en aangemoedigd zou kunnen worden. 

5. De mogelijkheid om te telewerken bij bijvoorbeeld uitzonderlijke weersomstandigheden, is een afspraak die onderling gemaakt wordt tussen chef en werknemer en dus is het moeilijk om na te gaan of bepaalde werknemers toch verplicht werden om naar het werk te komen. Het is aan de chef om te beoordelen, of telewerk mogelijk is, rekening houdend met de aard van het werk en eventuele geplande vergaderingen.