Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8548

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 20 maart 2013

aan de minister van Justitie

Geweld tegen holebi's - Aangiftes - Aangiftebereidheid - Vervolgingen voor homofobe motieven - Overzicht

seksuele minderheid
gerechtelijke vervolging
geografische spreiding
geweld

Chronologie

20/3/2013Verzending vraag
23/9/2013Rappel
21/11/2013Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8547

Vraag nr. 5-8548 d.d. 20 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding publiceerde de cijfers over discriminatie op grond van seksuele geaardheid voor 2012. In 2012 registreerde het Centrum 1315 dossiers van mogelijke discriminatie feiten, waarvan 82 (6,2 %) met betrekking tot seksuele geaardheid. Dit cijfer is vergelijkbaar met dat van 2011 (89 dossiers). Het Centrum stelde echter wel een duidelijk merkbare stijging van de dossiers over (soms extreem) homofoob geweld vast.

Graag kreeg ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord op volgende vragen:

1) Kan de minister aangeven, en dit op jaarbasis voor de laatste drie jaren, hoeveel maal personen werden vervolgd wegens homofobe feiten? Kan zij deze cijfers uitvoerig duiden?

2) Kan de minister aangeven, en dit op jaarbasis voor de laatste drie jaren, hoeveel aangiftes werden gedaan van verbaal of fysiek geweld jegens holebi's? Kunnen deze cijfers worden opgesplitst per stad of regio om een duidelijk beeld te krijgen waar de meeste feiten zich voordoen?

3) Bevestigen de laatste cijfers waarover de minister beschikt de toename van het aantal aangiftes; wil dit volgens haar zeggen dat het aantal feiten ook daadwerkelijk toeneemt of is de aangiftebereidheid toegenomen en kunnen de recentste cijfers bij deze worden vrijgegeven en uitvoerig worden toegelicht?

4) Kan de minister aangeven hoeveel daders van homofoob geweld (verbaal en/of fysiek) respectievelijk werden beboet en/of tot een gevangenisstraf werden veroordeeld, op jaarbasis en dit respectievelijk voor de laatste drie jaar? Wat leidt ze uit deze cijfers af ? Is ze van plan nieuwe maatregelen te nemen?