Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7655

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 8 januari 2013

aan de minister van Justitie

Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen

seksueel geweld
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek
straffeloosheid

Chronologie

8/1/2013Verzending vraag
26/3/2013Rappel
26/7/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7655 d.d. 8 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs kwam de problematiek van het zeer hoge aantal verkrachtingen in ons land, alsook de problemen van het gerecht om met de hoeveelheid zaken om te gaan, in de media.

Graag zou ik de minister volgende vragen willen stellen:

1) Hoeveel gevallen van verkrachting werden er in 2011 en 2012 aangegeven bij de politie? Is er sprake van een stijging ten opzichte van voorgaande jaren? Kan u toelichten?

2) Hoeveel aangiften inzake verkrachting werden respectievelijk voor de jaren 2011 en 2012 geseponeerd en welke waren de voornaamste redenen voor de seponering?

3) Hoeveel bedraagt het percentage seponeringen op het totaal aantal aangiftes voor verkrachting voor 2011 en 2012? Hoe evolueert dit cijfer ten opzichte van vroegere jaren?

4) Hoeveel aangiften voor verkrachting hebben daadwerkelijk tot een veroordeling geleid en dit voor 2011 en 2012? Hoe evolueert dit cijfer ten opzichte van vorige jaren?

Antwoord ontvangen op 26 juli 2013 :

Op basis van de inlichtingen mij verschaft door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, kan ik u het volgende antwoorden.  

Antwoord op vraag 1 : 

Uit de geïntegreerde criminaliteitsstatistieken van de federale politie, te consulteren op  http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2012_trim2/pdf/nationaal/rapport_2012_trim2_nat_Belgie_nl.pdf, blijkt dat er in 2011 in totaal 3165 verkrachtingen werden aangegeven bij de politie. De cijfers voor 2012 zijn nog partieel, namelijk enkel voor de eerste helft van 2012, en ligt op 1390 aangegeven verkrachtingen. Het aantal aangegeven verkrachtingen ligt reeds enkele jaren rond een 3000 per jaar. 

Antwoord op vraag 2, 3 en 4 ; 

De cijfers voor het jaar 2012 werden opgevraagd bij het College van procureurs-generaal. Op heden konden de statistisch analisten nog geen volledig overzicht voor het jaar 2012 verschaffen. Voor cijfers tot en met 2011 verwijs ik u graag naar het antwoord op vraag nr. 5-5819 ten aanzien van mevrouw de Senator Inge Faes. Daarenboven kan u de gevraagde gegevens tot en met 2011 ook, per arrondissement, raadplegen in de jaarstatistieken van de correctionele parketten, die beschikbaar zijn op de website van het Openbaar Ministerie

(http://www.om-mp.be/sa). Momenteel zijn de gegevens tot en met de jaargang 2011 te consulteren. De gegevens voor de jaargang 2012 zijn in aanmaak. Tabel 9 van deze jaarstatistieken toont de afsluitende beslissingen die werden genomen in de zaken behandeld door de correctionele parketten, waaronder ook de zondergevolgstellingen. In tabel 11 vindt men meer details wat betreft het motief van de zondergevolgstelling.  

Betreffende de veroordelingsstatistieken kan ik u het volgende meedelen. Sinds 1994 publiceert de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid de veroordelings-, opschortings- en interneringsstatistieken. Deze statistieken worden opgesteld aan de hand van de gegevensbank van het Centraal strafregister waarin alle veroordelingsberichten zijn opgenomen die worden aangeleverd door de griffies van de hoven en rechtbanken. De statistieken zijn bijgevolg afhankelijk van de ontvangst en registratie van de veroordelingsberichten in het Centraal strafregister en vervolgens van de anonimisering van en de extracties uit deze gegevensdatabank. Voor het aantal veroordelingen, opschortingen en interneringen betreffende verkrachtingen tot en met 2010, verwijs ik naar de website van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid: www.dsb-spc.be/stat 

Globaal gesproken schommelt het aantal veroordelingen uitgesproken voor verkrachting doorheen de jaren en varieert het grosso modo tussen 400 en 500 veroordelingen per jaar. Het aantal veroordelingen voor verkrachting was het laagst in 1995 (377 veroordelingen) en het hoogst in 2004 (534). Het aantal veroordelingen voor de jaren 2006 tot en met 2011 kunnen een lichte onderschatting uitmaken van de werkelijkheid ten gevolge van een achterstand bij de registratie van de veroordelingsbulletins in het Centraal Strafregister.