Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5726

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 29 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Senegal - President Wade - Verkiezingen - Democratie

Senegal
presidentsverkiezing
politieke situatie

Chronologie

29/2/2012Verzending vraag
9/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5726 d.d. 29 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er ontstaat steeds meer protest met betrekking tot de volgende presidentsverkiezingen in Senegal. President Abdoulaye Wade is voor de derde maal kandidaat om zichzelf op te volgen als president. Dit was tot voor kort verboden door de Grondwet, tot Wade deze eigenhandig aanpaste. In 2008 besliste hij na zijn eerste ambtstermijn dat een president twee keer voor zeven jaar mag worden verkozen (in plaats van twee keer vijf jaar). Daardoor zou hij zich nu nog eens verkiesbaar mogen stellen. Een maand geleden boog een commissie zich over de kwestie en oordeelde dat Wade wettelijk correct handelt. Critici zeggen echter dat de president de commissie zelf heeft samengesteld.

Senegal is normaal een relatief stabiel land waar al sinds de 19e eeuw vrije verkiezingen plaatsvinden. Heden protesteert de bevolking en zijn er zware incidenten. De betogers vrezen dat de democratie in gevaar is en ze willen verandering omdat de economie van Senegal verslechtert en steeds meer mensen honger lijden. Ondertussen zijn er bij deze betogingen al minstens 6 doden gevallen.

Graag had ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1) Hoe evalueert u de recente ontwikkelingen? Wat vindt u van het feit dat president Wade zich nog eens verkiesbaar stelt?

2) Beschouwt u dit als een bedreiging voor de democratie in Senegal? Zo ja, welke stappen acht u opportuun? Zo neen, waarom niet?

3) Is deze kwestie een onderwerp in de internationale fora? Zo ja: wat is de houding van de internationale fora ten aanzien van deze ontwikkelingen?

Antwoord ontvangen op 9 mei 2012 :

1. De presidentsverkiezingen in Senegal zijn in het algemeen goed verlopen en men kan zich verheugen dat de uitgaande President Abdoulaye Wade onmiddellijk zijn nederlaag heeft toegegeven en de overwinning van zijn opvolger heeft herkend. Men kon zich inderdaad veel zorgen maken, in het bijzonder tijdens de eerste ronde, die in een zeer gespannen politieke context plaats had, gezien de oppositie de grondwettelijkheid van de kandidatuur van uittredend President Abdoulaye Wade aanvocht. Niettemin werd deze kandidatuur door de Grondwettelijke Raad gevalideerd. Het rechtskader voor de presidentsverkiezingen vormt een passende grondslag voor het organiseren van verkiezingen die beantwoorden aan de regionale en internationale verplichtingen en verbintenissen van Senegal.

2. De wissel aan de macht toont aan dat deze verkiezingen geen bedreiging waren voor de democratie in Senegal zoals U het aangaf, integendeel. Toch betreur ik de gewelddadige incidenten naar aanleiding van de verkiezingscampagne en de inbreuken op de vrijheid om vreedzaam te betogen. Sommige juridische incoherenties en procedurele tekortkomingen die aan het licht kwamen bij de goedkeuring van de kandidaten, moeten in de toekomst worden weggewerkt. Men kan zich verheugen dat de Senegalese kiezers ondanks de moeilijke situatie aan de vooravond van de verkiezingen blijk hebben gegeven van verantwoordelijkheidszin en dat ze hun burgerplicht hebben vervuld. De Senegalese media vervulden bovendien op positieve wijze hun informatieve taak ten aanzien van de kiezers en brachten ruimschoots verslag uit over de verkiezingscampagne, waarbij alle politieke tendensen aan bod kwamen.

Ik kijk met tevredenheid naar de vastberadenheid van de burgers en van de Senegalese instellingen om de democratie in leven te houden. Nadat hij verkozen werd met 65 % van de stemmen, heeft de heer Macky Sall in de aanwezigheid van een tiental staatshoofden op 2 april de eed afgelegd ; hij heeft ook reeds een nieuwe eerste minister benoemd. We moeten eveneens de verantwoordelijkheidszin erkennen die de uittredende President Abdoulaye Wade aan de dag gelegd heeft.

3. Het verkiezingsproces in Senegal wordt door de internationale fora uiteraard aandachtig gevolgd, zoals mag blijken uit de verschillende verklaringen, onder andere die van mevrouw Ashton op 26 maart. Zij feliciteerde in het bijzonder het Senegalese volk, zijn leiders, de politieke partijen en het middenveld voor de democratische ingesteldheid die ze getoond hebben. Het hoofd van de verkiezingswaarnemingsmissie van de Europese Unie heeft, op zijn beurt, de goede organisatie van de kiesverrichtingen onderstreept, ook al konden er enkele onregelmatigheden vastgesteld worden, en heeft president Abdoulaye Wade geroemd als een eersteklaspoliticus.