Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5725

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 29 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

SyriŽ - Grondwet - Referendum - Mensenrechten

SyriŽ
politieke oppositie
rechten van de mens
grondwet
referendum

Chronologie

29/2/2012Verzending vraag
20/7/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5725 d.d. 29 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Syrische president Bashar al-Assad slaat nu al lange tijd elke vorm van protest tegen zijn regime meedogenloos neer. Er woedt momenteel een heftige strijd tussen de troepen van Assad en de oppositie. Hierbij zijn al vele mensen omgekomen door bombardementen, schietpartijen, mishandeling, enz. Het regime ontkent vaak de wanpraktijken tegen het eigen volk. Zo schreef de Syrische minister van Buitenlandse zaken onlangs nog een brief naar de Verenigde Naties (VN) waarin hij elke beschuldiging verwierp. Via onafhankelijke berichtgeving (voor zover dit mogelijk is omdat SyriŽ elke vorm van vijandige communicatie probeert te stoppen) en filmpjes van burgers op het internet wordt echter een ander beeld duidelijk. Vanuit de internationale politiek komt dan ook zeer veel kritiek op de president. De Arabische Liga wil actie ondernemen. De Verenigde Naties hebben moeite om met ťťn stem te spreken omdat China en Rusland niet akkoord gaan met de voorgestelde resoluties.

Ondanks de golf van geweld tegen zijn eigen volk, belooft Assad een referendum te organiseren om de grondwet te hervormen. Oorspronkelijk zou dit plaatsvinden in maart maar volgens SANA (een nieuwsagentschap van de Syrische staat) is het referendum verplaatst naar 26 februari 2012. President Assad heeft de voorgestelde grondwet bekeken en vraagt nu dus de mening van het volk. De nieuwe grondwet zou de "publieke vrijheden en de politieke pluraliteit" versterken (andere partijen dan de Baath-partij van Assad zouden worden toegestaan) om zo een "fantastische toekomst" voor volgende generaties te verzekeren. Deze uitspraken staan in schril contrast met de realiteit.

Graag had ik dan ook hieromtrent een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1) Staat u kritisch ten opzichte van deze uitspraken? Denkt u dat onder Assad een vrije rechtsstaat uitgebouwd kan worden?

2) Denkt u dat dit referendum goed georganiseerd kan worden? Dit terwijl SyriŽ in chaos is en grote delen van de bevolking aangevallen worden door het regime?

3) Denkt u dat dit referendum werkelijk de beloofde vrijheid en politieke pluraliteit zal opleveren?

4) Zal de internationale politiek stappen ondernemen om de onafhankelijkheid en geldigheid van dit referendum te verzekeren?

5) U bezocht onlangs de regio. Hoe schat u de situatie in op basis van de diverse contacten?

6) U spreekt in interviews over een humanitair corridor? Kan u gedetailleerd toelichten welke landen dit idee genegen zijn, alsook of u persoonlijk hieromtrent initiatieven gaat nemen? Zo ja, dewelke?

7) Hoe staat u ten opzichte van de steeds luider klinkende vragen om de oppositie te bewapenen teneinde de burgerslachtoffers te beperken? Wat zijn de risico's en wat zijn de voordelen hiervan?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2012 :

Ik kan het geachte lid verwijzen naar het antwoord op zijn vraag, gesteld tijdens het actualiteitsdebat over Syrië, dat plaatsvond op 2 mei 2012 (CRIV 53 COM 470 pagina 1-16) en op 27 juni 2012 in de Kamer (CRIV 53 COM 525 pagina 1-17).