Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5534

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 7 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Iran - Persvrijheid - Arrestaties van journalisten en hun familie - Reacties

Iran
persvrijheid
rechten van de mens
politiek geweld

Chronologie

7/2/2012Verzending vraag
20/7/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5534 d.d. 7 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de aanloop naar parlementsverkiezingen in Iran is de druk op journalisten in dat land sterk vergroot, melden pers- en mensenrechtenorganisaties. Sinds januari zijn al tien journalisten opgepakt, stelt het Newyorkse Comité ter Bescherming van Journalisten. Bij arrestaties zou veelvuldig geweld worden gebruikt; er zijn meldingen van gebroken botten en kapotgeslagen tanden.

Human Rights Watch (HRW) meldt dat niet enkel journalisten doelwit zijn: ook hun familie wordt aangepakt, vermoedelijk om de druk op gevangenen te vergroten. Iran wil verder digitaal protest onderdrukken: een schrijver en webbouwer is ter dood veroordeeld voor het aanbieden van "illegale inhoud", aldus HRW.

Een programmeur die een applicatie bouwde waarmee foto's kunnen worden geüpload is eveneens ter dood veroordeeld, aldus technologiesite Mashable.

In dit kader had ik graag volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert de geachte minister op deze arrestaties?

2) Is hij bereid officieel te protesteren bij de Iraanse overheid en de ambassadeur over de arrestaties, martelingen en ter dood veroordelingen van journalisten en digitale mensenrechtenactivisten in Iran?

3) Welke andere acties acht hij aangewezen om zijn ongenoegen te laten blijken ten opzichte van Iran?

Dank voor een uitvoerig antwoord.

Antwoord ontvangen op 20 juli 2012 :

Ik betreur en veroordeel deze arrestaties. Via een persverklaring van Catherine Ashton op 31 januari 2012 heeft de Europese Unie (EU) deze repressie tegen journalisten en bloggers in Iran veroordeeld. Omwille van de ernstige mensenrechtenschendingen in Iran heeft de Raad Buitenlandse Zaken op 23 maart 2012 de Europese sancties die reeds van kracht waren tegen Iran versterkt en verlengd. 

België brengt de mensenrechtensituatie in Iran systematisch onder de aandacht van de Verenigde Naties (VN) Mensenrechtenraad tijdens het debat onder het agendapunt ‘Situaties die de aandacht van de Raad vereisen’. Tijdens de maartsessie van de Raad heeft België zijn bezorgdheid geuit voor de mensenrechtensituatie in Iran. Tijdens de interactieve dialoog met de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, heeft België opnieuw de aandacht gevestigd op de situatie van de mensenrechten in Iran. Tijdens deze maartsessie heeft de Mensenrechtenraad een resolutie aangenomen over de mensenrechtensituatie in Iran, die voorziet in de verlenging van het mandaat van de speciale rapporteur. België heeft deze resolutie uiteraard ten volle gesteund. 

Ik zal in elk geval het Belgisch beleid dat ik zojuist heb toegelicht zowel in EU- als VN-verband verder zetten.