Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5119

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 30 december 2011

aan de minister van Justitie

HIV-beleid - Doeltreffendheid - Wetgeving - Intraveneuze druggebruikers en gevangenen

UNAIDS
aids
drugverslaving
gedetineerde
voorkoming van ziekten

Chronologie

30/12/2011Verzending vraag
25/9/2013Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2854

Vraag nr. 5-5119 d.d. 30 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Blijkens de Global Commission on HIV and the law, die werd opgericht naar aanleiding van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (VN), United Nations Development Program (UNDP) met de steun van het Joint United Nations Program on HIV / AIDS (UNAIDS), het VN-programma voor aidsbestrijding, zijn er vandaag honderdenzes landen waar de wetgeving een doeltreffend beleid ter bestrijding van HIV / AIDS in de weg staat. Opmerkelijk: ook BelgiŽ komt in dat lijstje voor.

Uit het antwoord van de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken op een schriftelijke vraag (nummer 5-373 van 17 november 2010) hierover blijkt dat de reden van de Belgische aanwezigheid op de bewuste lijst te maken heeft met de wetgeving over intraveneuze druggebruikers (IDU) en over gevangenen.

Vermits deze wetgevingen vallen onder de bevoegdheden van de minister van Justitie kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke precieze probleempunten in de wetgeving over intraveneuze druggebruikers en over gevangenen hebben BelgiŽ in bovenvermelde lijst doen belanden?

2) Welke concrete initiatieven zal de minister ondernemen om de resterende wetgevende en beleidsmatige obstakels weg te nemen?