Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5114

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 30 december 2011

aan de minister van Landsverdediging

Aankoop Airbus A400M - Onderhoudscontract motoren - Kostprijs

militaire luchtvloot
luchtmacht
krijgsmacht

Chronologie

30/12/2011Verzending vraag
18/1/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3728

Vraag nr. 5-5114 d.d. 30 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De levering van de eerste exemplaren van de Airbus A400M aan Frankrijk is gepland begin 2013. Ondanks de fouten bij het testen van de motor, waarvan de details zijn verwijderd uit het rapport, blijft het aanbod van Airbus open en heeft dit geen invloed op het leveringsschema. De algemeen afgevaardigde voor bewapening Laurent Collet-Billon dreigt er echter mee deze bestelling niet te betalen, met als reden het gebrek aan een aanvaardbaar voorstel omtrent het onderhoud van de Airbusmotoren, die worden gebouwd door een consortium van Snecma, Rolls-Royce, MTU en ITP.

Dit onderhoudscontract moet worden ondertekend ten laatste eind dit jaar maar naar verluidt ligt het huidige voorstel van Airbus 20 % hoger dan wat Frankrijk en Groot-BrittanniŽ in een gezamenlijk contract bereid zijn te betalen.

Graag had ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1) Wanneer is de levering van deze vliegtuigen voor BelgiŽ gepland?

2) Ervaart de geachte minister gelijkaardige problemen zoals in Frankrijk wat betreft het onderhoud van de motoren?

3) Is hij op de hoogte van de discussies in Frankrijk rond de kostprijs van het onderhoudscontract?

4) Kan hij zeer gedetailleerd aangeven hoe het onderhoud bij ons gaat verlopen van de A400 toestellen en toelichten welke de kostprijs per toestel per jaar gaat zijn?

5) Werkt BelgiŽ met een gemeenschappelijk contract naar het voorbeeld Frankrijk en Groot-BrittanniŽ inzake de aankoop van A400M vliegtuigen en dit met het oog op het drukken van de kosten? Zo ja, kan hij dit uitvoerig toelichten? Zo neen, waarom niet?

6) Kan hij aangeven hoe de kostprijs van het onderhoud van de A400 toestellen bij ons zich verhoudt tot de vooropgestelde prijs van Airbus in Frankrijk?

Antwoord ontvangen op 18 januari 2012 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. De levering van de eerste A400M vliegtuigen aan België is gepland begin 2019.

2. Gezien de leveringsdatum van de Belgische vliegtuigen worden de onderhoudscontracten voor de vliegtuigen, motoren en andere onderdelen pas vanaf 2017 onderhandeld.

3. Het departement heeft kennis van het bestaan van discussies over de prijs van een onderhoudscontract voor de Franse vloot, aangezien de landen, die deelnemen aan het programma A400M, elkaar informeren over de lopende zaken.

4. Het onderhoudsconcept van de Belgische A400M zal van het type ‘baseline’ zijn. De onderhoudsactiviteiten op het vliegtuig zullen uitgevoerd worden door militair personeel, de onderhoudsactiviteiten in atelier en in depot zullen uitgevoerd worden door de industrie. Op dit ogenblik zijn geen definitieve prijzen gekend.

5. In de geest van het gemeenschappelijk contract voor de ontwikkeling en de productie van de A400M vliegtuigen, staat België ook open voor gemeenschappelijke contracten in het domein van het onderhoud van de A400M vliegtuigen, met het oog op het drukken van de kosten. Het is om die reden dat de evolutie van het initiatief van Frankrijk en Groot-Brittannië wordt opgevolgd.

6. Rekening houdend met het feit dat de onderhandelingen over de onderhoudskosten van de Belgische vloot niet zullen plaatsvinden voor 2017, is het vandaag niet mogelijk zich uit te spreken over de verhouding tussen onze prijzen en deze die aan andere partnerlanden worden aangeboden.