Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5109

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 30 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Federale Dienst voor personen met een handicap - Aanvragen van invaliditeitsattesten - Afhandelingsduur

invaliditeitsverzekering
administratieve formaliteit
gehandicapte
administratieve procedure
leeftijdsverdeling
officiŽle statistiek

Chronologie

30/12/2011Verzending vraag
30/12/2011Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3113

Vraag nr. 5-5109 d.d. 30 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mensen die hun handicap officieel door de overheid willen laten vaststellen, moeten daarvoor aankloppen bij de Federale Dienst voor personen met een handicap. Volgens de nieuwe wetgeving die er kwam door toedoen van toenmalig senator Stťphanie Anseeuw moet het dossier sinds 1 januari 2010 afgehandeld zijn in zes maanden. Voor de betrokkenen zijn de documenten noodzakelijk om een uitkering te krijgen of de speciale parkeerkaarten aan te vragen. Ook voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden die wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder is deze erkenning cruciaal.

Graag had ik de geachte minister en staatssecretaris dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoeveel bedroeg de gemiddelde wachttijd voor de gehandicapte wat betreft de behandeling van zijn/haar dossier in respectievelijk 2008, 2009 en 2010?

2) Door efficiŽnter te werken vermijdt de overheid verwijlintresten. Hoeveel besparing voor de overheid leverde de inkrimping van de wachttijd op voor 2008, 2009 en voor 2010?

3) Hoeveel mensen hebben heden recht op een federale tegemoetkoming voor gehandicapten?

4) Hoeveel bedroeg de gemiddelde leeftijd van de aanvrager in respectievelijk 2008, 2009, 2010?

5) Hoeveel aanvragen voor erkenning van hun handicap werden respectievelijk in 2008, 2009 en 2010 ingediend en kan de betrokken minister tevens aangeven hoeveel handicaps werden erkend in respectievelijk 2008, 2009 en 2010? Kunnen deze cijfers uitvoerig worden toegelicht?

6) Klopt de berichtgeving als zouden veel hoogbejaarden een tegemoetkoming aanvragen? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

7) Welke zijn de eerste indicaties voor 2011 wat betreft de gemiddelde termijn voor het afhandelen en het verlenen van de invaliditeitsattesten en kan dit worden geÔllustreerd met concrete cijfers ? Wat zijn hiervan de budgettaire gevolgen?

Antwoord ontvangen op 30 december 2011 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u mee te delen dat de inhoud ervan onder de bevoegdheid valt van mijn collega, de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Personen met een Handicap.