Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2925

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 1 augustus 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Volksgezondheid - Toevoeging van chloor in sigaretten

volksgezondheid
nicotineverslaving
tabaksindustrie
toeslagstof
etiketteren

Chronologie

1/8/2011Verzending vraag
2/12/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2925 d.d. 1 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het blijkt dat de fabrikanten allerlei chemische producten zoals chloor in de sigaretten doen. Chloor zorgt ervoor dat de nicotine gemakkelijker in de longen wordt opgenomen.

In Nieuw Zeeland maakt men zich bijzonder ongerust over de toename van allerlei chemische additieven in sigaretten getuige de studie "The Chemical Constituents in Cigarettes and Cigarette Smoke: Priorities for Harm Reduction", die werd besteld door de toenmalige Regering.

Sommige merken doen er ook nog eens vanille-extracten en cacao in om de opname van nicotine te verbeteren.

In Juni 2011 raakte bekend dat een tabaksproducent een aanvraag indiende voor drie nieuwe stoffen. De eerste zorgt voor een blauwe rook, de tweede heeft een laxerend effect en de derde zou een hongerstiller zijn.

Ik maak mij bijzonder ongerust over deze additieven in sigaretten.

Ik had dan ook volgende vragen voor de bevoegde minister:

1. Beschikt u over aanwijzingen dat bepaalde sigaretten die in BelgiŽ verdeeld worden, thans meer chloor bevatten dan in het verleden en kan u dit uitvoerig en cijfermatig toelichten ? Welke is de impact hiervan op de gezondheid van de roker en zijn of haar omgeving ?

2. Deelt u de mening dat er heldere waarschuwing op de verpakking zou moeten komen, die aangeeft dat de sigaretten chloor bevatten en aangeeft welke de gevolgen voor volksgezondheid zijn? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u dat realiseren? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid opdracht te geven om onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de toevoeging van chloor in sigaretten en de gevolgen daarvan voor rokers? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

4. Kan u oplijsten per merk/soort hoeveel chloor een pakje bevat en dit met het oog op de volksgezondheid? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 2 december 2011 :

1. Tabaksproducten worden sinds 2004 jaarlijks aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid genotificeerd. Elk jaar wordt de FOD dan ook geïnformeerd over de hoeveelheid en de kwaliteit van de ingrediënten die worden gebruikt in de op de markt gebrachte tabaksproducten. Volgens die informatie bevatten de sigaretten die momenteel in België worden verkocht niet meer chloor dan vroeger.

2. Sigarettenrook bevat tot 4000 verschillende stoffen waarvan minstens 60 een bewezen kankerverwekkend effect hebben. Het is dan ook niet mogelijk om voor elke stof of elk ingrediënt in de sigaretten een andere waarschuwing te bedenken. Daarom werden er globaal op Europees niveau twee belangrijke waarschuwingen voor de voorzijde van het pakje bepaald en veertien bijkomende waarschuwingen voor de achterzijde van het pakje waarbij er werd getracht alle risico’s van tabaksgebruik te omvatten. De Belgische wetgeving ter zake is dan ook een omzetting van de Europese richtlijn 2001/37. België is niet van plan zijn waarschuwingen los van de andere EU-landen te veranderen.

3. Zoals eerder vermeld is chloor slechts één ingrediënt van de vele andere schadelijke producten die worden toegevoegd of dat bij de verbranding vrijkomt. Er is dus geen bijzondere reden voor een specifieke studie over dit product.

4. De vermelde notificatieprocedure voor tabaksproducten zorgt ervoor dat wij weten welke ingrediënten er worden toegevoegd aan de op de Belgische markt verkochte tabaksproducten en in welke hoeveelheid.