Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2923

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 1 augustus 2011

aan de minister van Landsverdediging

Droogte in de hoorn van Afrika - Hongersnood - Luchtbrug

Hoorn van Afrika
honger
noodhulp
SomaliŽ
voedselhulp
vluchtelingenhulp
humanitaire hulp

Chronologie

1/8/2011Verzending vraag
9/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2923 d.d. 1 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Verenigde Naties zullen deze week een luchtbrug opzetten naar het Somalische Mogadishu om de strijd aan te binden met de hongersnood die tiert in de hoorn van Afrika.

Deze humanitaire ramp die zich heden aan het voltrekken is, is de ergste in zestig jaar. Vooral in SomaliŽ is de nood aan dringende hulp het hoogst. Jammer genoeg zijn de ergst getroffen gebieden in handen van lokale warlords die in bepaalde gevallen zelfs weigeren te onderkennen dat er hongersnood is. De inwoners van SomaliŽ ondernemen dan ook in vele gevallen een echte dodentocht van soms meer dan een maand om het land te ontvluchten naar het naburige Kenia waar de kampen overvol zitten. Het is cruciaal dat we dus de voedselhulp rechtstreeks in SomaliŽ kunnen verdelen en de enige veilige en snelle manier om dit te doen is via een luchtbrug. Vele mensen zijn immers te zwak om te vluchten uit de getroffen gebieden en het vervoer per weg duurt lang en is uiterst onveilig.

Doordat deze Islamitische milities een groot deel van SomaliŽ controleren is het bijzonder moeilijk om de lokale bevolking te bereiken. Om op korte termijn voedsel in deze regio's te kunnen verdelen is de enige uitweg het droppen van voedsel vanuit de Lucht

Ik had dan ook volgende vragen voor de bevoegde minister:

1. Hoe reageert u op de vaststelling van de World Food Programm (hierna WFP genoemd) dat de situatie dermate ernstig is dat, indien er niet in de komende dagen extra voedsel naar Zuid-Soedan wordt gebracht, 2,2 miljoen mensen, die tot op heden onbereikbaar zijn, in acuut gevaar komen?

2. Kan u aangeven welke rol ons leger hierin kan en hopelijk zal spelen? Aan welk budget dacht u en welke middelen zijn hiervoor voorhanden en kan u een timing mededelen?

3. het WFP geeft aan dat de meerderheid van deze mensen inmiddels te zwak is om zichzelf elders te begeven op zoek naar eten en er dus niets anders op zit dan het eten naar hen toe te brengen? Bent u in deze context en al of niet in Benelux verband bereid de luchtbrug te steunen met middelen die u ter beschikking staan en dan meer in het bijzonder de C-130 toestellen?

4. Mag ik u uitzonderlijk vragen om deze vragen bij hoogdringendheid te beantwoorden gezien elke dag telt?

Antwoord ontvangen op 9 september 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

  1. Voor de vragen 1 en 2 verwijs ik het geachte lid naar de antwoorden op de parlementaire vraag 5-2867.

  2. Geen aanvraag voor steun werd aan Defensie gericht.