Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11084

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 6 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Navelstrengbloed - Donaties - Bloedbanken - Financiering

bloedtransfusie
ongeboren vrucht
stamcel

Chronologie

6/2/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-11084 d.d. 6 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het belang van navelstrengbloed is al enige tijd bekend. In dit bloed zitten veel stamcellen die de artsen kunnen invriezen en op een later tijdstip kunnen gebruiken bij een stamceltransplantatie. In Nederland heeft de bloedbank Sanguin toestemming gekregen om de financiŽle reserves aan te wenden voor de uitbouw van de navelstrengbloedbank. In drie jaar tijd wil de bloedbank van 150 ŗ 180 donaties per jaar naar 2†500 donaties per jaar. Op deze manier hoopt de bloedbank sneller een geschikte match te vinden, nu doet men vaak beroep op donaties uit het buitenland.

In mijn schriftelijke vraag 5-10061 van 9 oktober vroeg ik reeds naar een aantal cijfergegevens omtrent deze bloedbanken. Uit uw antwoord blijkt dat wij in BelgiŽ reeds substantiŽle financiŽle steun bieden aan de uitbreiding van deze bloedbanken en dat het aantal navelstrengbloeddonaties stijgt. Uit recente gegevens blijkt dat slechts 625†000 euro van dit bedrag naar de vijf navelstrengbloedbanken gaat, dat is 125†000 euro per bloedbank. Volgens mijn gegevens kost het invriezen van een monster ongeveer 1†500 euro.

Hieromtrent heb ik enkele vragen.

1) Uit de cijfers valt ons op dat de donaties in stijgende lijn zitten, maar dat dit zeker niet het geval is voor het aantal eenheden dat wordt gebruikt. Hoe valt te verklaren dat jaarlijks zo weinig eenheden daadwerkelijk worden gebruikt? Hoe verhouden deze cijfers zich tot onze buurlanden? Hoe verhoudt het aantal verzamelde en gebruikte eenheden zich tot onze buurlanden?

2) Hoe lang wordt een donatie bijgehouden? Wat gebeurt er na verloop van tijd met een niet gebruikte eenheid?

3) Hoeveel monsters bevinden zich momenteel in onze bloedbanken?

4) Klopt het dat slechts 625†000 euro van het bedrag van 3 miljoen euro daadwerkelijk naar de vijf bloedbanken gaat? Waar halen zij de rest van hun middelen? Wat gebeurt er met de overige 2†375†000 euro?