Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10173

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 23 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

het coronavirus

infectieziekte
voorkoming van ziekten
Saoedi-ArabiŽ

Chronologie

23/10/2013Verzending vraag
6/1/2014Rappel
10/1/2014Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3816
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10172

Vraag nr. 5-10173 d.d. 23 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik stelde al eerder een vraag over het coronavirus MERS, maar door nieuwe ontwikkelingen lijkt het mij nodig om het opnieuw ter sprake te brengen. Op zaterdag 22 juni berichtte Reuters dat er weer een dode was gevallen door de ziekte. Sinds MERS vorig jaar werd geÔdentificeerd zijn er intussen zeventig mensen geÔnfecteerd en negenendertig mensen zijn reeds overleden aan de ziekte. Het persagentschap meldde dat de ziekte reeds verspreid is naar Duitsland, ItaliŽ, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In die laatste drie landen zijn er overdragingen geweest zonder dat de ontvangers zelf in het Midden-Oosten zijn geweest. Onderzoekers stellen dat de ziekte dodelijker is dan SARS en wel degelijk gemakkelijk overdraagbaar is. "In de juiste omstandigheden kan de verspreiding explosief zijn", vertelde epidemioloog Trish Perl. Ook WHO-directeur Chan vreest dat men voorlopig te weinig van de ziekte weet en dat de gevolgen dus moeilijk in te schatten zijn.

In het antwoord op mijn vorige vraag stelde u dat het risico op een verspreiding onder de bevolking zeer beperkt blijft. Epidemiologen en de WHO lijken hier niet mee akkoord te gaan.

Graag had ik u volgende vragen gesteld:

Zijn er reeds gevallen van MERS in BelgiŽ vastgesteld? Indien ja, kan u toelichten?

Heeft ons land zijn aanpak inzake deze ziekte reeds aangepast, gelet op de bezorgdheden van experts? Kan u toelichten?

Zijn de Risk Assessment Group en de Risk Management Group nog tot nieuwe conclusies gekomen in dit dossier? Kan u een update geven?

Is er reeds overleg gepleegd met Saoedi-ArabiŽ over deze kwestie? Zo neen, wanneer is dit overleg gepland, gelet op de urgentie van het probleem door de Hadj? Zo ja, wat was de uitkomst van het overleg?

Antwoord ontvangen op 10 januari 2014 :

In de eerste plaats valt het uitbreken van het nieuwe coronavirus MERS-CoV onder gebeurtenissen van volksgezondheid met internationale draagwijdte die onder het IHR (International Health Regulations – internationale gezondheidsvoorschriften). Om het met die gebeurtenis verbonden risico in te schatten, en overeenkomstig de voor België vastgelegde procedures, is een "risk assessment group" (RAG) drie keer bijeengekomen en werden twee bijkomende schriftelijke raadplegingen georganiseerd. De RAG moet niet alleen het risico inschatten, maar ook aanbevelingen doen aan de "Risk management group" (RMG) die ze vervolgens moet goedkeuren en uitvoeren.

Ik wil eraan herinneren dat wat het besmettingsrisico betreft, in België het risico erin bestaat een nieuw coronavirus vast te stellen bij een patiënt die van het Arabisch schiereiland terugkomt. Onze informatie geeft overigens aan dat het risico op overdracht onder de bevolking zeer beperkt blijft.

Om dat risico aan te pakken kregen de ziekenhuizen aanbevelingen om gevallen van het nieuwe coronavirus in kaart te brengen en de verspreiding in het ziekenhuis te beperken. Die aanbevelingen bestaan er vooral uit het gezondheidspersoneel te vragen strikte afzonderingsregels in acht te nemen voor elke patiënt met een acute infectie van de luchtwegen met longontsteking en die in de laatste tien dagen in een land van het Arabisch schiereiland heeft verbleven. Indien ze de patiënt niet kunnen verzorgen, moeten ze hem naar het UZC Sint-Pieters zenden, dat het nationaal referentiecentrum voor de opkomende pathogenen is. Die patiënten zullen op het nieuwe coronavirus worden onderzocht. Het nationaal referentiecentrum voor aandoeningen aan de luchtwegen en het nationaal referentiecentrum influenza hebben virologische tests ontwikkeld waarmee men dat nieuwe virus kan opsporen.

Er werden ook andere aanbevelingen gedaan en, indien nodig, geüpdatet:

Met betrekking tot het overleg met Europa: Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) volgt, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de evolutie van de epidemiologische toestand en deelt de lidstaten de laatste informaties en”up-to-date risk assessments”mee.

De informatie-uitwisseling tussen de verschillende lidstaten verloopt eveneens via het DG Sanco van de Europese Unie.

Met betrekking tot het overleg met Saoedi-Arabië: Dat gebeurt via de Wereldgezondheidsorganisatie.

Wat specifiek de bedevaart naar Mekka betreft: Na afloop van de laatste vergadering van het RAG in de week van 1 juli werden nieuwe maatregelen genomen. Er werd een communicatie uitgestuurd naar Saniport, de gezondheidsinspecteurs en de artsen-infectiologen, de imams van de verschillende moskeeën in België, naar de reisbureau’s, de repatriëringsinstellingen, de klinieken voor reisgeneeskunde, de ziekenhuizen. Via de huisartsenkringen werd ook een communicatie uitgestuurd naar de huisartsen. Bovendien staat de WHO in permanent contact met de overheden van Saudi-Arabië en informeert ze de nationale gezondheidsoverheden over de evolutie van de ziekte en het onderzoek naar de oorsprong van het virus. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding volgt de situatie van zeer nabij op en communiceert met de Lidstaten. Bovendien vaardigt het Saudi-Arabische ministerie van Gezondheid officiële aanbevelingen uit die op hun website staan.

Tijdens de ramadan van afgelopen juli zijn duizenden bedevaarders naar Saudi-Arabië getrokken. Dit massagebeuren heeft niet geleid tot een opflakkering van het aantal gevallen.