SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2019-2020 Zitting 2019-2020
________________
25 novembre 2019 25 november 2019
________________
Question écrite n° 7-170 Schriftelijke vraag nr. 7-170

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé du Commerce extérieur

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
________________
Zones de police - Fusions Politiezones - Fusies 
________________
police
police locale
politie
gemeentepolitie
________ ________
25/11/2019 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 )
25/12/2019 Antwoord
25/11/2019 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 )
25/12/2019 Antwoord
________ ________
Question n° 7-170 du 25 novembre 2019 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-170 d.d. 25 november 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La prévention et la protection sont des compétences communautaires flamandes. Cette question concerne dès lors une compétence transversale.

Ici et là, des zones de police souhaiteraient fusionner avec d’autres zones ou être au contraire scindées comme avant.

1) a) Combien de zones ont-elles déjà fait connaître leur intention de fusionner avec d’autres zones ?

b) De quelles zones s'agit-il ? Combien de fusions ont-elles déjà effectivement été réalisées en 2019 ?

2) a) Combien de zones de police ont-elles fait part de leur volonté d’être de nouveau scindées ?

b) De quelles zones s'agit-il ?

 

Preventie en bescherming is een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid. Deze vraag betreft dus een transversale bevoegdheid.

Her en der in het land zijn er politiezones die ofwel willen samengevoegd worden met andere zones ofwel de zone opnieuw willen splitsen.

1) a) Hoeveel zones hebben reeds te kennen gegeven dat ze willen fuseren?

b) Welke zones zijn dit?

c) Hoeveel fusies zijn er effectief gerealiseerd in 2019 ?

2) a) Hoeveel politiezones hebben te kennen gegeven dat ze opnieuw willen splitsen?

b) Over welke zones gaat het?

 
Réponse reçue le 25 décembre 2019 : Antwoord ontvangen op 25 december 2019 :

1) a) b) Mon administration n'a pour le moment pas reçu de nouvelles demandes (conjointes) de conseils communaux ou conseils de police en vue d'une fusion volontaire ou d'une scission.

c) Les zones de police « Getevallei » (Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen) et « Deinze-Zulte-Lievegem » (Deinze/Zulte/ Lovendegem/Waarschoot/Zomergem/Nevele) ont été institués le 1er janvier 2019.

2) a) b) En décembre 2017, la procédure a démarré pour le détachement de la commune de Nevele de la zone de police LoWaZoNe (nommée depuis le 1er janvier 2019 « Lievegem ») et son adhésion à la zone de police Deinze/Zulte, suite à la fusion des communes de Deinze et Nevele, mais cette opération a finalement été arrêtée. À la place, les deux zones de police ont procédé à une fusion volontaire, avec pour résultat la ZP Deinze-Zulte-Lievegem.

1) a) b) Mijn ambt heeft momenteel geen nieuwe (gezamenlijke) aanvragen ontvangen van gemeenteraden of politieraden met het oog op een vrijwillige samensmelting of een splitsing.

c) Op 1 januari 2019 werden de politiezones « Getevallei » (Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen) en « Deinze-Zulte-Lievegem » (Deinze/Zulte/Lovendegem/Waarschoot/Zomergem/Nevele) ingesteld.

2) a) b) In december 2017 werd de procedure gestart voor de afsplitsing van de gemeente Nevele uit de politiezone LoWaZoNe (sinds 1 januari 2019 « Lievegem » genaamd) en haar aansluiting bij de politiezone Deinze/Zulte, ingevolge de gemeentefusie tussen Deinze en Nevele, maar deze operatie werd uiteindelijk gestaakt. In plaats hiervan zijn beide politiezones overgegaan tot een vrijwillige samensmelting, met als resultaat de PZ Deinze-Zulte-Lievegem.