Informatieverslag

Opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de
Vierde VN-Wereldvrouwen-conferentie van Peking

6/03/2015

   Lijst informatieverslagen


Parlementair dossier  

  • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 6-97/1 6-97/1 (PDF)
  • Verslag namens de commissie 6-97/3 6-97/3 (PDF)
  • Vaststellingen en aanbevelingen 6-97/2 6-97/2 (PDF)
  • Hoorzittingen 6-97/4 6-97/4 (PDF)
  • Documenten en informatie 6-97/5 6-97/5 (PDF)

Commissie Transversale aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden  

Rapporteurs:
de dames Sabine de Bethune, Christie Morreale, Ann Brusseel, Valérie De Bue, Katia Segers, Hélène Ryckmans en Miranda Van Eetvelde

   Lijst informatieverslagen

Gelijkheid van mannen en vrouwen is een transversaal fundamenteel mensenrecht. Doorheen de jaren zijn er op internationaal, Europees, Belgisch en deelstatelijk vlak heel wat initiatieven tot stand gekomen. Een belangrijke stap is de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking op 15 september 1995 waarbij een Verklaring en een Actieprogramma door alle aanwezigen werd goedgekeurd.

Het informatieverslag is eenparig (min één onthouding) aangenomen op 6 maart 2015. Het onderzoekt welke specifieke methodes, initiatieven of maatregelen, enz., door de diverse beleidsniveaus kunnen ontwikkeld worden om de gelijkheid van mannen en vrouwen nog verder te versterken en dit in het licht van de twintigste verjaardag van de vierde VN-Wereldconferentie in maart 2015 te New York.


Hoorzittingen