Informatieverslag

De preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie

23/03/2018

   Lijst informatieverslagen

Lees het verslag (pdf)


Parlementair dossier  

  • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 6-303/1 6-303/1 (PDF)
  • Hoorzittingen en schriftelijke adviezen 6-303/3 6-303/3 (PDF)
  • Verslag namens de commissie 6-303/2 6-303/2 (PDF)

Commissie Institutionele Aangelegenheden  

Rapporteurs:
De dames Cindy Franssen, Anne Barzin, Cécile Thibaut, Véronique Waroux en de heren Bart Van Malderen en Patrick Prévot

   Lijst informatieverslagen

Hormoonverstorende stoffen zijn chemicaliën die de natuurlijke hormonen in ons lichaam nabootsen of ingrijpen op hun werking. Steeds meer gegevens wijzen erop dat deze hormoonontregelaars aan de basis liggen van heel wat ziekten en stoornissen. De Wereldgezondheidsorganisatie trok hiervoor al in 2012 aan de alarmbel.

In de databank van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) worden 140.000 bestaande chemische stoffen opgelijst. Daarvan worden er 10.000 als mogelijke hormoonverstoorders gecatalogeerd. Hoewel deze stoffen opduiken in tal van producten waarmee we dagelijks in contact komen (cosmetica, vloerbedekking, conserven, kastickets, verpakkingsmateriaal, ...), werden tot op heden slechts zo'n 1.300 stoffen getest op hormoonverstorende eigenschappen.

Voor de opmaak van het informatieverslag hierover hebben de rapporteurs van de Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden zich gebaseerd op een benchmarking en een uitgebreide reeks hoorzittingen en adviezen van universiteiten, onderzoekcentra, officiële instanties, belangengroepen en bedrijven.

De 72 aanbevelingen van het informatieverslag richten zich zowel op sensibilisering en preventie als op eliminatie van de hormoon-ontregelaars in producten waarmee extra kwetsbare groepen in contact komen (zwangere vrouwen, kinderen tot 3 jaar en adolescenten) en de opvulling van de bestaande kennisleemte door meer in te zetten op wetenschappelijk onderzoek en samenwerking.

Dit wetenschappelijk onderbouwd werkstuk wil de komende jaren hét referentiewerk zijn voor iedereen die (beleidsmatig) aan de slag wil over hormoonverstoorders. Zo formuleert het informatieverslag aanbevelingen inzake normering en sensibilisering. Bovendien daagt het rapport alle beleidsniveaus uit om een voortrekkersrol te spelen, ook op Europees niveau, om een gezamenlijk nationaal actieplan op te maken in samenspraak met wetenschap, maatschappelijk middenveld en bedrijfswereld en om werk te maken van de oprichting van het Instituut voor de toekomst, dat zich over deze problematiek zal moeten buigen.

In het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie, werd het informatieverslag naar de Europese instellingen gestuurd als bijdrage tot de discussie over hormoonverstoorders en de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de identificatie ervan.


Hoorzittingen