Informatieverslag

Ruimte voor mHealth in onze zorg

12/05/2017

   Lijst informatieverslagen

Lees het verslag (pdf)


Parlementair dossier  

  • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 6-261/1 6-261/1 (PDF)
  • Verslag namens de commissie 6-261/2 6-261/2 (PDF)
  • Hoorzittingen 6-261/3 6-261/3 (PDF)
  • Tekst aangenomen door de commissie 6-261/4 6-261/4 (PDF)

Commissie Transversale aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden  

Rapporteurs:
de dames Petra De Sutter, Cindy Franssen, Martine Taelman, Miranda Van Eetvelde en de heren Bart Van Malderen, Jacques Brotchi en Philippe Mahoux

   Lijst informatieverslagen

De medische technologie wordt alsmaar geavanceerder. E-Health en IT stofferen en ontsluiten de elektronische patiŽntendossiers. Telegeneeskunde en mobiele gezondheidsapplicaties zijn in opmars. De dienstverlening en de interactie tussen zorgverstrekker en patiŽnt worden mobiel dankzij gsm's, smartphones en tablets. Deze mHealth of mobiele gezondheid biedt een deel van de oplossing voor de uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg staat. mHealth draagt inderdaad bij tot een meer patiŽntgerichte en gepersonaliseerde zorg, waarbij de klemtoon verschuift naar preventie en het zorgsysteem tegelijk efficiŽnter wordt en de financiŽle druk op ons gezondheidssysteem lichter.

Er blijven echter ook werkpunten. Zo moeten patiŽnten en zorgverstrekkers worden ondersteund bij de kwaliteitsbeoordeling van applicaties, past mHealth niet in het huidige vergoedingsmodel, moeten doorstroming en integratie van elektronische gegevens worden verbeterd en zijn er nog problemen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de inzameling en verwerking van gegevens en moeten er prioriteiten worden gesteld bij investeringen.

De Senaat heeft aanbevelingen geformuleerd over ethiek, toepassingen en geconnecteerde apparaten, mHealth en de relatie met patiŽnten en gezondheidswerkers.


Hoorzittingen