Informatieverslag

Gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede

26/02/2016

   Lijst informatieverslagen


Parlementair dossier  

  • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 6-162/1 6-162/1 (PDF)
  • Verslag namens de commissie 6-162/2 6-162/2 (PDF)
  • Tekst aangenomen door de commissie 6-162/3 6-162/3 (PDF)
  • Hoorzittingen 6-162/4 6-162/4 (PDF)

Commissie Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden  

Rapporteurs:
de dames Cindy Franssen, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Lieve Maes, Ann Brusseel, Hélène Ryckmans en de heer Olivier Destrebecq

   Lijst informatieverslagen

Steeds meer kinderen dreigen vandaag in een arm gezin geboren te worden. Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van alle kinderen, moeten alle beleidsniveaus in ons land zich maximaal engageren om een einde te maken aan armoede bij kinderen.

Uit onderzoek blijkt steeds duidelijker dat de belangrijkste hef bomen om de vicieuze armoedecirkel te doorbreken ingezet moeten worden tijdens de eerste levensjaren. Armoede aanpakken vraagt een beleid dat inclusief is en gecoördineerd. Armoede is immers niet alleen een probleem van inkomen, maar een optelsom van uitsluitingen in alle facetten van het leven.

Als ontmoetingsplaats voor de betrokken overheden stelde de Senaat een informatieverslag op met voorstellen gericht aan alle betrokken overheden. De aandacht gaat uit naar coaching en opvolging van families met jonge kinderen, schoolloopbaan, buitenschoolse activiteiten (cultuur, sport en sociale participatie in het algemeen), gezondheid, huisvesting, inkomen en de rechten van het kind.


Hoorzittingen