Informatieverslag

Omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht

29/05/2015

   Lijst informatieverslagen


Parlementair dossier  

  • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 6-131/1 6-131/1 (PDF)
  • Verslag namens de commissie 6-131/2 6-131/2 (PDF)

Commissie Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden  

Rapporteurs:
de dames Petra De Sutter, Anne Lambelin, Güler Turan en de heren Karl Vanlouwe, Johan Verstreken en Jean-Paul Wahl

   Lijst informatieverslagen

De impact van het recht van de Europese Unie op het Belgische recht neemt alsmaar toe. Dat geldt zowel voor de federale Staat als voor de gewesten en de gemeenschappen. Het is echter niet altijd eenvoudig om die Europese verordeningen, richtlijnen, kaderbesluiten en arresten in het Belgische recht in te passen. Soms loopt de aanpassing van het Belgische recht vertraging op. In andere gevallen verloopt zij niet helemaal correct. Het laattijdig of onjuist omzetten is een schending van het Europees recht. Het kan de Europese Commissie ertoe aanzetten een inbreukprocedure tegen België op te starten. Die trage omzetting moet dus worden aangepakt.

De Senaat onderzoekt in dit informatieverslag hoe de inpassing van het recht van de Europese Unie in België en de deelgebieden precies verloopt. De procedures die de verschillende overheden daarbij volgen, worden vergeleken. De knelpunten bij de omzetting worden opgespoord en een inventaris van best practices werd opgesteld.

Het informatieverslag mondt uit in aanbevelingen om de interne omzetting te verbeteren, bijvoorbeeld door de procedures beter op elkaar af te stemmen of uit elkaars ervaringen lessen te trekken. Dit moet ertoe leiden dat België de Europese verplichtingen beter naleeft.


Hoorzittingen