De roze gang, voorgesteld door directeur-generaal André

[ Personeelsleden vertellen over hun favoriete plek of werk in de Senaat ]