Het standbeeld van prins Leopold, voorgesteld door gids Isabel

[ Personeelsleden vertellen over hun favoriete plek of werk in de Senaat ]