Resolutie over veroordeling van Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh

3/04/2019

De mensenrechtenactiviste werd veroordeeld tot 38 jaar gevangenisstraf en 148 zweepslagen op beschuldiging van aanzetting tot corruptie en prostitutie, ordeverstoring en verschijning zonder sluier in de rechtszaal. Waarnemers gaan er echter van uit dat ze wordt gestraft voor haar verdediging van vrouwen die gearresteerd waren tijdens een campagne tegen de verplichte hijab.

De Senaat verzoekt de federale regering en de deelstaatregeringen aan te dringen op de onmiddellijke herziening van deze veroordeling, in de contacten met Iran uiting te geven aan de sympathie voor de campagne tegen bindende kledingvoorschriften, op te roepen voor een eerlijk proces van de aangeklaagde vrouwen en de zaak aan te kaarten bij de VN-Mensenrechtenraad.

De resolutie werd aangenomen op 29 maart 2019.