E-commerce

12/03/2019

Op 11 maart 2019 heeft de commissie Transversale aangelegenheden – Gewestbevoegdheden het voorstel van resolutie voor de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce aangenomen na amendering (stuk nr. 6-424/1).

In het voorstel wordt aan de verschillende regeringen van ons land gevraagd samen te werken aan een nationale, gecoördineerde strategie voor e-commerce. Daarbij moet er uiteraard worden ingezet op de aanleg van de nodige infrastructuur voor logistiek en vervoer en op de nodige digitale vaardigheden van ondernemers. De arbeidswetgeving moet aangepast zijn aan de ontwikkelingen in e-commerce zonder afbreuk te doen aan een goede sociale bescherming van de werknemers.

Om de consument bewust te maken van de mobiliteitskost van leveringen wordt gevraagd dat de webshops die kost zouden aangeven en doorrekenen bij de aankoop van een product. Er wordt ook gepleit om de consument te sensibiliseren. Hij zou namelijk moeten kiezen voor leveringen op langere termijn en zijn leveringen ophalen aan afhaalpunten. Zendingen zouden trouwens zo veel mogelijk moeten worden gebundeld om halfvolle bestelwagens te vermijden. Tot slot moet een aanlokkelijk stadsbeleid voor fysieke handelszaken de stadskernen aantrekkelijker maken.