Resoluties over zone 30 en over antisemitisme

14/12/2018

Resolutie over de invoering van een zone 30 rond alle kinderopvangcentra (6-419)

Sinds enkele jaren worden zones 30 ingevoerd en uitgebreid. De praktijk wijst immers uit dat de invoering ervan leidt tot minder ongevallen.

De zone 30 van het type schoolomgeving wordt meestal beperkt tot de omgeving van klassieke scholen. In een resolutie vraagt de Senaat aan de Gewestregeringen om die zone 30 van het type schoolomgeving uit te breiden tot alle instellingen die dagelijks jonge kinderen opvangen, zoals kindercrèches of instellingen voor de opvang van gehandicapte kinderen.

Resolutie over antisemitisme (6-437)

In deze resolutie wordt onder meer gewezen op het belang van het cijfermatig in kaart brengen van antisemitisme en van misdrijven met een antisemitisch karakter. Er wordt ook gepleit voor de aanduiding van een nationale coördinator voor antisemitismebestrijding.