Hoorzitting over Social Impact Bonds

6/12/2018

Dit voorstel van resolutie (6-271) wil burgerinitiatieven voor projecten van algemeen belang aanmoedigen met een aangepaste financiering door Social Impact Bonds. Worden vooraf bepaalde maatschappelijke doelstellingen gehaald, dan vergoedt de overheid de privé-investeerders hiervoor. Het systeem bestaat al in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Nederland in de gezondheidszorg, de jeugdwerkloosheid of de herintegratie van gevangenen.

De Gemeenschappen zijn bevoegd voor doelstellingen op het gebied van onder meer welzijn, onderwijs en opleiding. De federale overheid staat in voor onder andere de doelstellingen op het gebied van justitie, gevangeniswezen en herintegratie. Zij kan ook het wettelijke en fiscale kader voor de Social Impact Bonds schetsen.

De Commissie voor Transversale aangelegenheden – Gewestbevoegdheden organiseerde hierover op 26 november 2018 een hoorzitting met Luc Tayart de Borms en Jan Vander Elst van de Koning Boudewijnstichting.