Meer transparantie in de politiek

4/5/2018

De commissie Institutionele Aangelegenheden heeft twee ontwerpen van bijzondere wet en twee wetsontwerpen aangenomen.

Drie ervan verruimen de transparantie van het politieke bedrijf. De verplichting voor politici om een lijst van hun mandaten bij het Rekenhof in te dienen, wordt uitgebreid naar overheidsbestuurders en inhoudelijke kabinetsmedewerkers (6-407 en 6-408). De vergoedingen voor de uitoefening van publieke en private mandaten zullen openbaar worden gemaakt. Het Rekenhof zal de voortaan elektronisch ingediende mandatenlijsten met inbegrip van de vergoedingen op zijn website publiceren. Het Rekenhof kan ook administratieve sancties opleggen bij niet-naleving van de regelgeving. De sponsorgelden van een onderneming, feitelijke vereniging of rechtspersoon aan politieke partijen, kandidaten en politieke mandatarissen worden beperkt (6-410).

Het vierde ontwerp maakt de gewesten bevoegd voor de regeling van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de kandidaten voor de lokale verkiezingen (6-412).

Deze vier ontwerpen worden behandeld in het raam van de verplicht bicamerale procedure, waarbij Senaat en Kamer op gelijke voet bevoegd zijn. Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon was aanwezig bij de bespreking in commissie.