Verontreiniging Noordzee en microplastics in cosmetica

8/12/2017

De boosdoeners die de Senaat in een resolutie viseert, zijn de microplastics. Deze polyethylenen microbeads zijn niet alleen het resultaat van degradatie van grotere plastics in piepkleine deeltjes, maar worden bovendien bewust geproduceerd als minuscule bolletjes plastic in schoonmaakproducten, verzorgingsproducten en cosmetica (peeling, gezichtsreinigers, douchegels).

Deze microplastics kunnen echter niet worden tegengehouden door zuiveringsinstallaties, zodat ze via oceanen en drinkwaterreserves, plankton, mosselen en vissen in de voedselketen terecht komen. Niet minder dan 90% van alle zeevogels heeft deze microplastics ingeslikt.

Zowel de Federale overheid, de Gewesten als de Gemeenschappen zijn bevoegd voor de verontreiniging van de Noordzee en het verbod op microplastics in cosmetica. Zo is er voor de bescherming van de Noordzee een federale staatssecretaris. Voor het strand, de laagwaterlijn en milieubescherming zijn de Gewesten bevoegd. De Gemeenschappen staan in voor gezondheidspreventie.

Daarom zouden alle regeringen (federaal, Gewesten en Gemeenschappen) samen een actieplan moeten opstellen en een sensibiliserend beleid voeren. In de gesprekken met de producenten van cosmetica, verzorgingsproducten en tandpasta moet een strategie worden ontwikkeld die leidt tot het verbod op het gebruik van microplastics. De consumenten moeten worden ge´nformeerd over de samenstelling van producten en de mogelijke gevolgen ervan voor het milieu. Er is nood aan bijkomende initiatieven rond afvalpreventie, optimale scheepsafvalinzameling, gescheiden inzameling en recyclage van plastic scheepsafval. Producten moeten vermelden in welke fase van de productie- en consumptieketen plastics in het leefmilieu verloren gaan. De regeringen moeten een geco÷rdineerd plan opstellen voor de invoering van statiegeld voor drankverpakkingen van het PMD-type. De resolutie omvat heel concrete aanbevelingen.

Op 24 november 2017 heeft de Senaat deze resolutie unaniem aangenomen.