De kwestie van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika

7/7/2017

De resolutie aangenomen in de Senaat erkent de gerichte segregatie waarvan de metissen onder het Belgische koloniale bewind in Congo en Ruanda-Urundi tot 1962 en ingevolge de dekolonisatie het slachtoffer zijn geweest, en het beleid van gedwongen ontvoeringen dat daaruit is voortgevloeid.

De resolutie vraagt onder andere de federale regering dat de Belgische metissen die geboren werden tijdens de koloniale periode alle mogelijke medewerking zouden krijgen van de ambassades en diplomatieke missies van BelgiŽ ter plekke, om zo hun biologische ouders te kunnen identificeren, een gemakkelijker toegang tot de koloniale en religieuze archieven in BelgiŽ.

Het CEGESOMA zou een uitvoerig historisch onderzoek moeten uitvoeren naar de rol van de burgerlijke en kerkelijke overheden in de behandeling van de metissen in de koloniale tijd in Belgisch-Congo en in Ruanda-Urundi.

Tenslotte zou de federale regering onderzoeken hoe herstel kan worden geboden voor, enerzijds, het onrecht dat Afrikaanse moeders is aangedaan die hun kinderen hebben moeten afstaan, en, anderzijds, de schade die metissen die voortkomen uit de Belgische kolonisatie hebben ondervonden.

Dossier nr. 6-355