Eliane Tillieux, voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, in gesprek met Mady Andrien over haar kunstwerk "Het Debat"

Eliane Tillieux, présidente de la Chambre des représentants, en conversation avec Mady Andrien au sujet de son œuvre « Le Débat »