Stephanie D'Hose, présidente du Sénat, en conversation avec Anne Van Herreweghen
au sujet du portrait de Herman Van Rompuy

Stephanie D'Hose, voorzitster van de Senaat, in gesprek met Anne Van Herreweghen
over het portret van Herman Van Rompuy