Eliane Tillieux, voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, in gesprek met Ann Veronica Janssens over haar kunstwerk "Medium Pink Turquoise"

Eliane Tillieux, présidente de la Chambre des représentants, en conversation avec Ann Veronica Janssens au sujet de son œuvre « Medium Pink Turquoise »