Bezoek van een Parlementaire delegatie uit Portugal

13-15/11/2023

Van maandag 13 tot woensdag 15 november 2023 bracht een delegatie van het Portugees Parlement een bezoek aan het federaal parlement.

Ze werd ondermeer ontvangen door de heer Christophe Lacroix, voorzitter van de vriendschapsgroep België-Portugal van de Interparlementaire Unie. Er werd ook een uiteenzetting gegeven over de Belgische staatsstructuur en de werking van de instellingen.

Op het programma stond ook een vergadering over het penitentiair systeem in België en over kleuteronderwijs.

Tenslotte werd een bezoek gebracht aan Oostende om te leren van de Belgische ervaringen op het vlak van de productie van windenergie op zee.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgian Senate