147ste plenaire vergadering van de Interparlementaire Unie

23-27/10/2023

Van maandag 23 tot vrijdag 27 oktober 2023 vond de 147ste zitting plaats van de plenaire vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU). Deze werd georganiseerd door het parlement van Angola in Luanda.

Het algemene debat richtte zich op de parlementaire actie voor vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen. De afgevaardigden konden beraadslagen, van gedachten wisselen en parlementaire actie stimuleren. Resoluties werden aangenomen over mensenhandel en de handel van wezen.

Daarnaast vonden verschillende discussies plaats in de verschillende commissies van de IPU en in het Forum van Vrouwelijke parlementsleden. Tenslotte werd mevrouw Tulia Ackson verkozen tot 31ste Voorzitter van de plenaire vergadering van de IPU.

Namens de Senaat namen mevr. Stephanie D’Hose en de h. Andries Gryffroy deel.

Meer informatie over de IPU en de laatste parlementaire vergadering is terug te vinden op de website van de IPU.

Meer informatie over de Belgische delegatie bij de parlementaire vergadering van de IPU is terug te vinden op de website.

Copyright : IPU