Bezoek van de Commissie voor de Europese Integratie van het Parlement van GeorgiŽ

5/10/2023

Op donderdag 5 oktober 2023 hadden de beide covoorzitters van het Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden, mevrouw Eliane Tillieux (Kamer) en de heer GaŽtan Van Goidsenhoven (Senaat), een ontmoeting met hun collega van het Georgische Parlement, mevrouw Botchorishvili.

In juni 2023 heeft de Europese Unie aan GeorgiŽ een Europees perspectief geboden als voorbereiding op een eventuele latere toekenning van de status van kandidaat-lidstaat. GeorgiŽ werd gevraagd om op het vlak van twaalf specifieke prioriteiten inspanningen te doen. Tijdens de gedachtewisseling werd vooral aandacht besteed aan de vooruitgang die werd gerealiseerd inzake deze prioriteiten (verminderen van politieke polarisatie, versterken van de democratie, hervormen van justitie, strijd tegen corruptie, waarborgen van onafhankelijke media, versterken van mensenrechten, enzovoort).

Daarnaast werd ook gesproken over de geopolitieke toestand in de regio, waarbij de gevolgen van de oorlog in OekraÔne, het conflict tussen ArmeniŽ en Azerbeidzjan en de voortdurende aanwezigheid van Russische troepen in bepaalde Georgische gebieden aan bod kwamen.

Bezoek van de Commissie voor de Europese Integratie van het Parlement van GeorgiŽ
Bezoek van de Commissie voor de Europese Integratie van het Parlement van GeorgiŽ
Bezoek van de Commissie voor de Europese Integratie van het Parlement van GeorgiŽ
Bezoek van de Commissie voor de Europese Integratie van het Parlement van GeorgiŽ
Bezoek van de Commissie voor de Europese Integratie van het Parlement van GeorgiŽ
Bezoek van de Commissie voor de Europese Integratie van het Parlement van GeorgiŽ

© Kevin Oeyen - Belgische Senaat