Stand van zaken Belgisch voorzitterschap EU24

10/07/2023

Op 10 juli 2023 kwamen de leden van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden samen. De minister van Buitenlandse en Europese Zaken, mevrouw Hadja Lahbib, gaf een stand van zaken van de voorbereiding voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024. De minister gaf aan dat het Belgische programma twee luiken zal hebben: het wetgevende en het strategische. Binnen het strategische luik zijn er zes werven: buitenlandse politiek, rechtsstaat en democratie, economie, sociaal Europa, groene transitie, en de toekomst van de EU.

Tijdens de gedachtewisseling met de minister, bespraken de leden onder meer volgende onderwerpen:

De vergadering kan worden herbekeken op het YouTube kanaal van het adviescomité.

Stand van zaken Belgisch voorzitterschap EU24
Stand van zaken Belgisch voorzitterschap EU24
Stand van zaken Belgisch voorzitterschap EU24

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat