Conferentie over de versterking van de parlementen

30/06/2023

Op vrijdag 30 juni 2023 vond de “Globale Conferentie over de versterking van de parlementen om de democratie verder te ontwikkelen” plaats in het Spaanse León. De vergadering werd door de Spaanse Cortes Generales georganiseerd als openingsactiviteit van de parlementaire dimensie van het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de tweede helft van 2023. Niet alleen voorzitters (of hun vertegenwoordigers) van parlementen uit de Europese Unie namen deel, maar ook parlementen van de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie en parlementen uit Afrika waren vertegenwoordigd.

Naast toespraken van de Spaanse Koning en de voorzitters van de Spaanse Senaat en Kamer, stond de bespreking van twee hoofdthema’s op de agenda: “parlementaire samenwerking en ontwikkeling van de democratie” en “de verdediging van Europese waarden en democratische instellingen tegenover de nieuwe uitdagingen en bedreigingen voor de democratie”.

Op het einde van de conferentie werd de “Verklaring van León over parlementarisme” (in het Engels) aangenomen.

De heer Andries Gryffroy, eerste ondervoorzitter, vertegenwoordigde de Senaat op deze conferentie en nam actief deel aan de vergadering. Hij benadrukte onder meer het belang van multi-level governance, waarbij tegelijk rekening gehouden wordt met het lokale, regionale, nationale en supranationale niveau.

De documenten van deze vergadering zijn hier beschikbaar.