Voordracht van kandidaten voor een ambt van staatsraad bij de Raad van State

23/06/2023

Op vrijdag 23 juni 2023 ging de Senaat over tot de voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalige en Franstalige staatsraad bij de raad van State (Senaat nr. 7-460 en 7-463).

De Raad van State is samengesteld uit vierenveertig voor het leven benoemde leden, zijnde een eerste voorzitter, een voorzitter, veertien kamervoorzitters en achtentwinig staatsraden. Staatsraden worden benoemd door de koning, uit een lijst voorgedragen door de Raad van State. In bepaalde bij wet bepaalde gevallen heeft de Senaat of de Kamer van volksvertegenwoordigers een rol in deze voordracht te spelen.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de Raad van State.

Voordracht van kandidaten voor een ambt van staatsraad bij de Raad van State
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat