IPU-rondetafelconferentie over de rol van parlementen bij de promotie van vrouwenrechten

22/06/2023

Als onderdeel van het “Human Rights 75”-initiatief organiseerden de IPU1 en het OHCHR2 op donderdag 22 juni in Genève een rondetafelconferentie over de rol van parlementen bij het bevorderen van vrouwenrechten. Latifa Gahouchi nam eraan deel in haar hoedanigheid van voorzitster van het adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen. De rondetafelconferentie, die werd bijgewoond door parlementsleden uit Bahrein, Ghana, Namibië, Tanzania, Zwitserland en vele andere landen, legde bijzondere nadruk op het recht van vrouwen op politieke participatie, waardig werk en onderwijs op gelijke voet met mannen, in overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW).

Er werden drie gespreksrondes gehouden over de volgende onderwerpen:

  1. De UVRM en de rol van het parlement bij het wegnemen van obstakels voor de volledige en gelijkwaardige deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming op alle niveaus;
  2. De UVRM en de rol van het parlement in het waarborgen van gelijke toegang voor vrouwen tot waardig werk;
  3. De UVRM en de rol van het parlement in het bevorderen van gendergelijkheid in en door onderwijs.

Het evenement werd afgesloten met de lancering van de editie 2023 van het Handboek voor parlementariërs over het CEDAW-Verdrag en het bijbehorende Facultatief Protocol, opgesteld door de IPU en het OHCHR.

IPU-rondetafelconferentie over de rol van parlementen bij de promotie van vrouwenrechten
Copyright : OHCHR/Pierre Albouy

 

  1. IPU staat voor Inter-Parlementaire Unie
  2. OHCHR staat voor Hoge commissaris voor de Mensenrechten