Senaat vraagt de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar

26/05/2023

Op vrijdag 26 mei 2023 keurde de plenaire vergadering van de Senaat het voorstel van resolutie goed betreffende de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar (Senaat nr. 7-371).

Dit voorstel van resolutie vraagt de federale regering, in samenwerking met de desbetreffende deelstaten, een wettelijke leerplicht in te voeren voor kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar. Verder wordt aan de regeringen van de Gemeenschappen gevraagd om de uitbreiding van de leerplichtperiode praktisch, logistiek en budgettair te plannen.

De zitting van de Senaat kan worden herbekeken op het YouTube kanaal van de plenaire vergadering.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat